Vores tro

I Frikirken International Church tror vi først og fremmest på, at Bibelen er Guds ord. Det er fundamentet, som vi underviser ud fra og bygger vores arbejde på.

For det andet tror vi på Guds radikale og betingelsesløse kærlighed til alle mennesker. 

For det tredje tror vi på, at Gud stadig gør mirakler i dag gennem sit synlige nærvær, der bringer helbredelse, befrielse og genoprettelse.

Som kirke er vi enige i den almindelige trosbekendelse, der også bruges bl.a. i Folkekirken.

Vores mission og vission

Vores mission, vision og vore værdier afspejles i den måde vi er kirke på i dag.

Vores mission er at fremme et Ny Testamenteligt kirkeliv i Aalborg, hvor troen på Jesus som frelseren og hvor fællesskabet mellem mennesker er i centrum.

Vores vision er at være en International kirke, der gennem åbenhed deler liv, viser omsorg og vokser til at tjene sit lokalområde. 

Vores primære værdier er:  Kærlighed til Gud og mennesker. Et givende sindelag og et ønske om fortsat at lære og vokse.

Hvordan vi begyndte og hvorfor

Frikirken International Church ønsker at være en åben menighed, hvor enhver uanset deres kulturelle eller åndelige ståsted kan komme.  Det hele begyndte med en mission om at fremme Ny-testamentligt-kirkeliv i Aalborg, hvor troen på Jesus som frelseren og et fællesskab mellem mennesker var i centrum. En nytestamentlige kirke i vores sammenhæng er at have en kirke hvor danskere og ikke danskere kan samles, et sted hvor ikke troende også kan komme som de er, og opleve Guds kærlighed og kraft i en ren naturlig atmosfære.

Frikirken International Church startede i 2005 i Aalborg Øst af en gruppe mennesker, der ønskede at forenkle kirkelivet og at komme tilbage til den oprindelige ide om en kirke efter bogen; Apostlenes gerninger i Bibelen. Sådan som vi forstår det, så var kirken i Apostlenes Gerninger en åben kirke for alle og den bestod af mennesker med forskellige kulturer og forskellige baggrunde. Der var en atmosfære, hvor troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre, fik dem til at komme hinanden nærmere. På samme måde fik denne tro dem til at ønske, at række ud til mennesker i deres kultur, som Jesus have påbudt det. Yderligere blev de mennesker, der kom til tro på Jesus, udrustet til at dele deres tro og til at tage sig af mennesker omkring dem og de fortsatte med at vokse, så de kunne udleve deres Gudgivne potentiale.

Frikirken International Church består af en gruppe mennesker, der mødes i kirken. 
Den består ikke af kirkens bygninger.

Du er velkommen til at opleve vores møde nu på søndag.

Vores trosbekendelse:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, 
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, 
hans enbårne Søn, vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden, 
født af Jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet, død og begravet, 
nedfaret til Dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, 
den hellige, almindelige kirke, 
de helliges samfund, syndernes forladelse, 
kødets opstandelse og det evige liv.