Vores tro

I Frikirken International Church tror vi først og fremmest på, at Bibelen er Guds ord. Det er dette fundament, vi underviser ud fra og bygger vores arbejde på.

For det andet tror vi på Guds radikale og betingelsesløse kærlighed til alle mennesker. 

For det tredje tror vi på, at Gud stadig gør mirakler i dag gennem sit nærvær, der kan opleves, og bringer helbredelse, befrielse og genoprettelse.

Som kirke er vi enige i den almindelige trosbekendelse, der også bruges bl.a. i Folkekirken.

Vores mission og vision

Vores mission, vision og vore værdier afspejles i den måde vi er kirke på i dag.

Vores mission er at fremme et ny-testamenteligt kirkeliv i Aalborg, hvor troen på Jesus som verdens Frelser,  samt fællesskabet mellem mennesker, er i centrum.

Vores vision er at være en International kirke, der gennem åbenhed deler liv, viser omsorg og vokser til at tjene sit lokalområde. 

Vores primære værdier er:  Kærlighed til Gud og mennesker, samt giversind og et ønske om fortsat at lære og vokse.

Hvordan vi begyndte og hvorfor

Frikirken International Church ønsker at være en åben menighed hvor enhver kan komme, uanset deres nuværende kulturelle eller åndelige ståsted.  Det hele begyndte med en mission om at fremme ny-testamenteligt kirkeliv i Aalborg, hvor troen på Jesus som verdens Frelser og et fællesskabet mellem mennesker var i centrum. For os er en nytestamentlig kirke lige med et sted, hvor danskere og ikke-danskere kan samles, og et sted hvor ikke-troende kan komme som de er, og opleve Guds kærlighed og kraft i et naturligt og pladsgivende fællesskab.

Frikirken International Church startede i 2005 i Aalborg Øst af en gruppe mennesker, der ønskede at forenkle kirkelivet og komme tilbage til den oprindelige idé om en kirke, som vi læser i bogen Apostlenes gerninger i Bibelen. Som vi ser det var kirken i Apostlenes Gerninger en åben kirke for alle, og den bestod af mennesker med forskellige kulturer og forskellige baggrunde. Der var en atmosfære af fællesskab, der igennem troen på Jesus Kristus som Frelser og Herre gjorde, at de kom hinanden nærmere. På samme måde affødte denne tro et ønske hos dem om at række ud til mennesker i deres kultur – præcis som Jesus have påbudt dem. Yderligere blev de mennesker, der kom til tro på Jesus, udrustet til at dele deres tro med andre, og til at tage sig af mennesker omkring dem – og de fortsatte med at vokse, så de kunne udleve deres Gudgivne potentiale.

Frikirken International Church består af en gruppe mennesker, der sammen mødes i kirken. 
Den består ikke af kirkens bygninger.

Du er velkommen komme og deltage i et møde nu på søndag.

Vores trosbekendelse:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, 
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, 
hans enbårne Søn, vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden, 
født af Jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet, død og begravet, 
nedfaret til Dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, 
den hellige, almindelige kirke, 
de helliges samfund, syndernes forladelse, 
kødets opstandelse og det evige liv.