Kom som du er!

Frikirken International glæder sig over alle, uanset hvem de er, og hvad de tror. I vores kirke inviterer vi og byder velkommen til dem, der ikke har kirkebaggrund. If you do not believe in God, or you’re just curious about life, faith, Christianity or spirituality in general, you are welcome.

Vi peger på Jesus:

Som en kirke peger vi mennesker på Jesus ud fra, at når Gud sendte Jesus, var det ikke at fordømme os, men at kalde os tilbage til et levende fællesskab med sig selv. 

 I Johannes 17: 3 bog læser vi “Og dette er evigt liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og Jesus Kristus, som du har sendt. ”

Jesus selv sagde, at han kom for at give os livet – et nyt og evigt liv, der begynder at kende ham, hvilket betyder at dit nye liv kan begynde nu. Ikke ved at du går i kirke eller udfører hellige ritualer, men ved at kende Jesus Kristus som din frelser og lære om sit liv, død og opstandelse. For os er dette begyndelsen på en ny livserfaring. Vi vil gerne hjælpe dig, hvis du ønsker det.

I Apostlenes Gerninger 2:21 læser vi “Så hvem der kalder på Herrens navn, vil blive reddet. “ Desuden læser vi i Romerne 10: 8-13 ” Og det er den samme besked vi prædiker om tro . 9 Så vil du blive frelst, hvis du ærligt siger: “Jesus er Herre”, og hvis du tror på hele dit hjerte, at Gud oprejste ham fra døden. 10 Gud vil acceptere dig og redde dig, hvis du virkelig tror på dette og fortæller det til andre.

11 Skriften siger, at ingen der har tro vil blive skuffet, 12 nej betyder noget, hvis den pågældende er en jøde eller en hedning. Der er kun én Herre, og han er generøs over for alle, der beder om hans hjælp. 13 Alle, der kald til Herren vil blive gemt. “

For os som kirke er den bedste beslutning man kan gøre i livet valget om at gøre Jesus Herren og personlig redder af ens liv. Hvis du vil gøre Jesus til din frelser og Herre i dit liv, inviterer vi dig til at kalde på ham, hvor du er lige nu, eller du kan også bede denne bøn under.

Jesus, jeg vil kende dig og gøre dig min frelser og herre. Jeg opfordrer dit navn, Jesus Kristus, til at tilgive og genoprette mig, og i mit hjerte tror jeg, at du levede, døde og steg op fra de døde. Med mine læber tilstår jeg, at du er min Herre. Tak fordi du reddede mig. Amen.

Hvis du bad denne bøn fra dit hjerte, tror vi på, at du bare er blevet reddet / født igen. Du kan nu begynde at gå i bevidstheden om dit nye liv i Kristus Jesus. Der er stor glæde i himlen på grund af din beslutning.

Vi vil gerne have fællesskab med dig og hjælpe dig med at vokse i dit nye liv.

For spørgsmål eller support bedes du kontakte os.

Du er velkommen til at komme søndag kl. 15.00.