Kom som du er!

I Frikirken International Church er enhver velkommen – uanset hvem du er, eller hvad du tror på. Vi ønsker at invitere dig og byde dig velkommen, der ingen kirkebaggrund har , ingen tro på Gud har, eller ikke anser sig selv for at være “åndelig.” Det kan være, at du har spørgsmål til livet, til troen, kristendommen generelt eller det åndelige – vær velkommen.

Vi peger på Jesus:

Som kirke ønsker vi at pege mennesker i retning af Jesus ud fra den bibelske tanke, at Gud ikke sendte Jesus for at fordømme os, men for at kalde os tilbage til et levende fællesskab med sig selv. 

 I Johannes 17: 3 bog læser vi “Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.”

Jesus sagde selv, at han kom for at give os livet – et nyt og evigt liv, der begynder med at lære Ham at kende. Det betyder, at dit nye liv kan begynde her og nu. Det sker ikke ved, at du går i kirke eller udfører hellige ritualer, men ved at du lærer Jesus Kristus at kende som din Frelser, og lærer om Hans liv, død og opstandelse. For os mennesker er dette begyndelsen på en helt ny livsvandring. Vi vil gerne hjælpe dig på vej i denne nye vandring, hvis du kunne tænke dig det.

I Apostlenes Gerninger 2:21 læser vi “Så hvem (end) der kalder på Herrens navn, vil blive reddet.” Desuden læser vi i Romerne 10: 8-13 ” Du kender også det budskab om tro, som vi forkynder. 9 : Hvis du ærligt kan sige,” Jesus er Herre i mit liv”, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. 10 Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro.

11 , Skriften siger også: ‘De, der tror på ham, vil ikke blive skuffede.’ 12 I det skriftsted er der ingen forskel på jøder og andre folkeslag, for de har alle den samme Jesus som deres Herre, og Han giver sin rige velsignelse til alle, der råber til ham om hjælp. 13 Der står nemlig skrevet: Enhver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet.

Vi anser dette for at være den bedste beslutning man kan træffe i livet – beslutningen om at gøre Jesus til Herre over sit liv. Hvis du ønsker, at Jesus skal være Herre og Frelser i dit liv, opfordrer vi dig til at kalde på ham nu, hvor end du er. Du kan også bede denne bøn: 

Jesus, jeg ønsker at kende dig og gøre dig til Frelser og Herre over mit liv. Jeg kalder på dit navn, Jesus Kristus – jeg beder dig om at tilgive og genoprette mig. I mit hjerte tror jeg på, at du levede, døde og opstod fra de døde igen. Med mine læber bekender jeg, at du er min Herre. Tak fordi du har reddet mig. Amen.

Hvis du bad denne bøn fra dit hjerte, tror vi på, at du lige nu er blevet reddet / født på ny. Du kan nu begynde at vandre i bevidstheden om dit nye liv i Kristus Jesus. Der er stor glæde i himlen på grund af din beslutning.

Vi vil gerne have fællesskab med dig, og hjælpe dig med at vokse i dit nye liv.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Du er velkommen til at komme søndag kl. 15.00.